Павлов О.Л.

Павлов О.Л.

Підручники для школи Алгебра 7 клас      - Мальований Ю.І.

Геометрія 10 клас ...

Фрагмент з посібника: Математика. 10 клас. Рівень стандарту: Багатоваріантні різнорівневі тренувальні вправи для класних робіт і домашніх завдань. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. — 112 с.
Підручники для школи Геометрія 10 клас      - Афанасьєва О.М.

10 клас Геометрія ...

Вступ, Тема "Зображення фігур у стереометрії" з підручника:Геометрія. 10 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 448 с.
Підручники для школи Геометрія 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас    - Афанасьєва О.М.

7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас ...

Частина 1 "Геометрія на вльному повітрі", Розділ 1 "Геометрія у лісі" з посібника: Захоплююча геометрія: Пер. З рос. / За ред. В.О. Тадеєва. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. — 288 с. — (Серія "Класики поуляизації науки; Країна перельманія").
Підручники для школи Геометрія 10 клас 11 клас     - Афанасьєва О.М.

Геометрія 10 клас 11 клас ...

Тести до тем 9-12 з посібника: Тести зі стереометрії. 10-11 кл. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 104 с.
Підручники для школи Геометрія 10 клас      - Афанасьєва О.М.

10 клас Геометрія ...

Розділ 2 "Паралельність прямих і площин" з посібника: Стереометрія у старшій школі. Посібник для вчителя. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. — 404 с.
Підручники для школи Алгебра Геометрія 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас    - Афанасьєва О.М.

Алгебра Геометрія 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас ...

Тема 7 "Елементи теорії множин" з посібника: Числа і фігури. Пер. укр. за заг. ред. В.О. Тадеєва. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. — 320 с. — (Серія "Класики популяризації науки").
Підручники для школи Математика 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас   - Павлов О.Л.

Математика 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас...

Завдання заочного туру конкурсу з посібника: Математичний конкурс. 4-9 класи: Посібник для підготовки до математичних турнірів. Випуск 4 / Упор. О.Л. Павлов, Я.С. Бродський, А.К. Сліпенко. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. — 72 с. — (Серія "Готуємось до математичних турнірів").
Підручники для школи Геометрія 10 клас      - Афанасьєва О. М.

10 клас Геометрія ...

Фрагмент з посібника: Алгебра і початки аналізу. Геометрія: 10 кл.: Тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю: Навч. посібн. Вид. 4-е, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 144 с.

Оновленно