відповіді

відповіді

Підручники для школи Математика 10 клас 11 клас     - Істер О.С.

Математика 10 клас 11 клас ...

Стаття "Тригонометричні підстановки" з посібника: Математичні перлини. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 88 с.
Підручники для школи Трудове навчання 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас    - Сидоренко В. К.

Трудове навчання 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас ...

Технологічні картки №9-18, 24-29 з посібника: Трудове навчання. 1-4 класи: Технологічні картки виготовлення виробів. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 160 с.
Підручники для школи Фізика 9 клас      - Ненашев І. Ю.

Фізика 9 клас ...

Задачі за темами "Електричне поле" та "Електричний струм" з посібника: Фізика. 9 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. — Х. : Видавництво «Ранок», 2010. — 144 с.
Підручники для школи Хімія 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас    - Романишин Л.М.

Хімія 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас ...

Фрагмент з посібника: Збірник задач з хімії з прикладами розв’язування. 7-11 класи. — Вид. 3-тє, пер. і доп. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 140 с.
Підручники для школи Математика 5 клас      - Шевчук В.С

Математика 5 клас ...

Перший семестр Тема 1-3 з посібника: Математика : 5 клас : Навчальний посібник / В.С. Шевчук — Вид. 2-ге доп. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 176 с.

Оновленно