Новак О.Ф.

Новак О.Ф.

Підручники для школи Математика 9 клас 10 клас 11 клас     - Новак О.Ф.

Математика 9 клас 10 клас 11 клас ...

Розділ 1 "Симетрія положень, форм і структур" з посібника: Світ симетрії. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 208 с.: іл. (Серія "Бібліотечка фізико-математичної школи").
Підручники для школи Астрономія 10 клас 11 клас     - Новак О. Ф.

10 клас 11 клас Астрономія...

Запитання і завдання до вступної теми з посібника: Збірник задач і запитань з астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів : навч. посіб. / О. Ф. Новак. — 2-ге вид., доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. — 304 с.: іл.

Оновленно