Дослідницьке завдання

Дослідницьке завдання

Підручники для школи Географія 6 клас      - Бойко В. М.

6 клас Географія ...

Практична робота №4 з посібника: Загальна географія. Практикум. 6 клас. — 6-те вид., переробл. і доповн. / М.І. Пугач. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. — 56 с.
Підручники для школи Історія України 8 клас      - Савельєв О.М.

Історія України 8 клас ...

Інтерактивні завдання 1-177 з посібника: Інтерактивні методи навчання. Історія України : збірник завдань : 8 клас / О.М. Савельєв; К.В. Маковей. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 168 с.

Оновленно