Всі шкільні підручники з алгебри для девятого класу школи (9 клас) безкоштовно.

Алгебра - шкільні підручники 9 клас

9 клас Алгебра — Стадник Л. Г. Робочий зошит

Карточки контроля теоретических знаний из пособия: Алгебра. 9 клас: Комплексная тетрадь для контроля знаний / Л.Г. Стадник, А.Н. Роганин. — 2-е изд., испр. — Х. : Издательство «Ранок», 2010. — 64 с.

9 клас Алгебра — Корнієнко Т. Л. Конспект уроку

Матеріали до уроку 21 з посібника: Алгебра. 9 клас : плани-конспекти уроків на друк. основі / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 144 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — (Серія «Конструктор уроку»).

9 клас Алгебра — Возняк Г. М. Методика викладання

Тема 4 "Елементи прикладної математики" з посібника: Вивчення алгебри у 9 класі. Посібник для вчителя. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. — 208 с.

9 клас Алгебра — Істер О. С. Тест

Фрагмент з посібника: Алгебра. 9 клас: Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю. Вид. 3-тє, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 168 с.

9 клас Алгебра — Мальований Ю. І. Підручник

Фрагмент розділу 1 "Нерівності" з підручника:Алгебра: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. Ю.І. Малованого. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. — 288 с.