Всі шкільні підручники з алгебри для сьомого класу школи (7 клас) безкоштовно.

Алгебра - шкільні підручники 7 клас

7 клас Алгебра — Мальований Ю.І. Підручник

Фрагмент розділу 1 "Цілі алгебраїчні вирази" з підручника:Алгебра. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Возняк; За ред. Ю.І. Малованого. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. — 128 с.

7 клас Алгебра — Возняк Г. М. Тест

Самостійна робота 13, Тематична контрольна робота 7 з посібника: Алгебра. Тестове поточне та тематичне оцінювання. 7 клас: Тестові завдання. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 144 с.

7 клас Алгебра — Мерзляк А. Г. Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.Автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.Гімназія, 2015 рік, 256 сторінок.

7 клас Алгебра — Тарасенкова Н. А. Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів Автори: Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З.О. ВД «Освіта», 2015 рік, 288 сторінок.

7 клас Алгебра — Істер О. С. Тест

Фрагмент з посібника: Алгебра. 7 клас: Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю. Вид 3-є, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. — 176 с.

7 клас Алгебра — Цейтлін О. І Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Цейтлін О. І. Ранок, 2015 рік, 208 сторінок

7 клас Алгебра — Корнієнко Т. Л. Конспект уроку

Уроки 21-22 з посібника: Алгебра. 7 клас : плани-конспекти уроків на друк. основі / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 128 с. — (Серія «Конструктор уроку»).

7 клас Алгебра — Клочко І. Я. Бланк завдання для друкування

Контрольна робота №6 "Функції" з посібника: Алгебра: Зошит для контрольних робіт (за типологією завдань зовнішнього оцінювання). 7 клас. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. — 152 с.

7 клас Алгебра — Навчальний план

Фрагмент з посібника: Тематичне планування з алгебри. 9 клас. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. — 4 с.

7 клас Алгебра — Кушнір Л. Д. Конспект уроку

Урок 44 з посібника: Алгебра. 7 клас : розробки уроків — Х.: Вид-во «Ра­нок», 2015. — 275 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).

7 клас Алгебра — Мальований Ю. І. Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автори: Мальований Б. І. та ін.Навчальна книга - Богдан, 2015 рік, 256 сторінки.

7 клас Алгебра — Бевз Г. П. Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів Автори: Бевз Г. П., Бевз Г. П. Г.Видавництво «Відродження», 2015 рік, 288 сторінок.

7 клас Алгебра — Кравчук В. Р. Підручник

Для загальноосвітніх навчальних закладів. Автори: Кравчук В.Р., Підручна М. В., Янченко Г. М. Підручники і посібники, 2014 рік, 224 сторінки

7 клас Алгебра — Шевчук В.С. Методика викладання

Тема 1 "Лінійні рівняння з однією змінною" з посібника: Алгебра. 7 клас: Навчальний посібник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2008. —112 с.

7 клас Алгебра — Стадник Л. Г. Робочий зошит

Карточки контроля теоретических знаний из пособия: Алгебра. 7 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний / Л. Г. Стадник, А.Н. Роганин. — Харьков: Издательство «Ранок», 2009. — 64 с.